Coaching is geen therapie

Coaching is geen therapie

Online voedingscoach

Er zijn en worden veel debatten gevoerd over de meest geschikte benadering van de kunst van het coachen. Ik twijfel hier niet aan. voeding Coaching is geen therapie of ondersteunende diensten of welzijn, counseling of een andere geïsoleerde activiteit, noch is het een vervanging voor veel van de bestaande diensten. Coaching gaat over het zien van een betere toekomst voor de persoon en het ontwikkelen van het potentieel voor succes en het bestendigen van dat succes.

Om doeltreffend te communiceren en te isoleren arri, moeten we het bewustzijn verhogen, management vereist een gesofisticeerd begrip van de wereld, interpersoonlijke communicatie vereist een begrip van andere mensen en andere activiteiten. Het gaat er niet om of coaching goed of fout is, maar of de interpretaties en methoden voor het leveren ervan effectief zijn geweest en dan betekent het aangaan van coaching een verandering aanbrengen, dichter komen bij wat we werkelijk willen, zodat de persoon die binnenkomt, wil liefhebben en wil leren.

Eerst kijken we naar wat coaching niet is. Coaching is niet:

Coaching is geen magisch middel om alle complexe redenen aan te pakken waarom mensen zich gedragen of handelen zoals ze doen.

Coaching is geen middel om een doel te bereiken. Het is niet de oplossing van het probleem.

Coaching is geen veranderings- of verbeteringsprogramma, noch een managementopleidingsprogramma.

Effectief Coachen is een actieplan dat zich richt op het gedrag dat u wilt en de middelen die u ter beschikking staan om u te helpen meer succes te behalen.

Bij coaching gaat het er niet om vast te stellen wat er in de geest of de emoties van de coachee omgaat of wat er in iemands leven aan de hand is, enz.

Coachen verschilt helemaal niet van de meeste dingen die ons worden geleerd op school, tussen ouders, leraren en sportinstructeurs, of managementopleidingen. De vraag is, hoe kan men het coachingproces verkeerd aanpakken en toch een goed, doeltreffend en gedenkwaardig proces produceren? Wat is er verkeerd aan een dergelijke bekwaamheid in coaching programma’s?

Vaak zetten mensen uit onwetendheid of angst om verkeerd onderwezen te worden hun onwetendheid en angst om verkeerd onderwezen te worden in voor trainingsdoeleinden en springen dan op de bandwagon in coachingsprogramma’s, om te bewijzen dat ze bekwaam zijn en ergens de juiste kennis over hebben. Mensen stoppen al hun nieuw gevonden deskundigheid voor training in coachingsprogramma’s in speciale trainingsmodules, om te bewijzen dat ze goed op de hoogte zijn en zich niets van het trainingsproces aantrekken.

Coaching is een fenomeen van het bereiken van een situatie waarin iemand succesvoller wil zijn, actie wil ondernemen en vooruit wil gaan en steun nodig heeft om het te laten gebeuren, en vervolgsteun heeft wanneer hij de obstakels voor succes tegenkomt. Het is het vermogen om doelen te stellen, het leertraject te zien en wat er gedaan moet worden om aan het eind van de rit te komen, om actie te ondernemen, en het ook te doen.

Het proces om te komen tot het punt waar het stellen van doelen, prestatieplanning en het opbouwen van mentale beelden worden ontwikkeld en gebruikt ter ondersteuning van de bedoeling van de persoon en zijn proces.

Het is geen programma om te geven als een pretpark, tenzij het resulterende gedrag gewenst is.

Het punt van een proces dat verandering teweegbrengt is niet actie.

Het is een proces om de vorderingen te volgen en het effect van de ondernomen acties na te gaan.

We weten allemaal, nietwaar, dat men iedereen kan vertellen wanneer hij of zij een doel heeft bereikt, maar we zullen meestal niet zo trouw zijn aan dat doel en vooruitgang op het pad willen zien zonder de actiecomponent. Hoe kunnen we weten wat we bereikt hebben zonder follow-up? Hoe kunnen we leren van de mensen met wie we hebben gewerkt, de taken die we hebben volbracht en ook van de opleiding die we hebben gekregen om onze coachingprogramma’s te creëren, om mensen met soortgelijke problemen te helpen en een proces dat resultaten kan opleveren in het leven van velen.

We hebben allemaal wel eens een coach zien werken in de atletiekarena. De coach heeft de mogelijkheid om een deadline te stellen voor de training, met een actieplan om daar te komen. In de coachingbusiness gaat het erom de prestaties, resultaten en productiviteit te verhogen, de feedback op de coachingbusiness op te voeren, opleidingen en hulpmiddelen aan nieuwe klanten aan te bieden en nog veel meer.

Er is ook waarde, voor iedereen die coaching gebruikt. Ja, Gooi Goodbean. Klassen. Misschien, alleen iemand die zijn eigen problemen en vraagstukken niet kan oplossen, zal het inzicht hebben om te weten wanneer op te volgen met mijn producten.

Je hoeft niet uit te zoeken hoe je het coachingproces ontwikkelt, weet hoe je vaardigheden communiceert en de behoeften begrijpt van alle mensen die je coacht. Dat is echt leiderschap op een zakelijk niveau, maar het opent ook de mogelijkheid van zoveel meer dat leidt tot persoonlijk in het leven van het personeel. Het goede nieuws is dat er veel leuke manieren zijn om de reis leuk te maken en waardevol en effectief te maken. Verander gewoon de taal en je hebt meer van een gevoel van plezier en betrokkenheid.

Er zijn en worden veel debatten gevoerd over de meest geschikte benadering van de kunst van het coachen. Ik twijfel hier niet aan. voeding Coaching is geen therapie of ondersteunende diensten of welzijn, counseling of een andere geïsoleerde activiteit, noch is het een vervanging voor veel van de bestaande diensten. Coaching gaat over het zien…