Persoonlijke Groei

Persoonlijke Groei

Persoonlijke groei

Er zijn vijf niveaus van bewustzijn en elk van de niveaus heeft zijn doel in het grotere schema van zelfontplooiing. openbaring, inzicht, verbeelding, intuïtie en verbeelding brengen onze eigen persoonlijke groei tot stand. De eerste drie niveaus omvatten openbaring, inzicht en verbeelding.

De traditie zegt dat de eerste stap naar persoonlijke groei openbaring of inzicht is. Dit niveau staat in direct verband met onze erfzonde en de daad van Adams zonde om Gods raad niet te kennen en te aanvaarden. Deze eerste stap leert ons dat we Gods barmhartigheid nodig hebben om onszelf te vergeven en ons door God te laten corrigeren op het pad van vooruitgang in persoonlijke groei.

De tweede stap is de intuïtie, die een natuurlijke en ongedwongen kennis is. Het nIVeERT in het praktische gebruik van onderscheidingsvermogen (de know-how om dingen te doen) en omvat de pragmatische intuïtie van zelfbeheersing. Het is het advies om je eigen geluk na te streven, dat hogere niveau van communicatie met de leiding van God, om je eigen persoonlijke groei op te lossen.

De derde stap is verbeelding, dat is het gebruik van de verbeelding voor het denken over de toekomst of het bedenken van concepten. Dit vermogen om beelden te scheppen wordt gebruikt voor creatieve werken. Het potentieel van wat we kunnen worden – menselijke wezens op verschillende niveaus – en ons voorstellen of verbeelden wat we tijdens ons leven zouden kunnen worden… Dit is de “onzekerheidsvermijdende benadering”, en door deze strategie groeien of ontwikkelen we nauwelijks.

Wanneer wij eenmaal weten dat wij Gods volmaaktheid nodig hebben in ons leven en in onze persoonlijke groei, brengt de natuurlijke en ongedwongen stap van de verbeelding ons naar de vierde stap. Wij gaan namelijk naar een hoger niveau dan dat waarop wij ons van nature bevinden, het koninkrijk der hemelen genaamd, waar geen ongedwongen ontwikkelingen zijn, geen illusies zoals op ons natuurlijk niveau… Wij moeten uit de hekserij van de zelfontplooiing treden en ons begeven in de hekserij van Gods controlerende, leidende en bewarende wil. Dit is het niveau van ouderdom en dood. Het is de drempel van God’s controle over iedereen.

De vijfde stap van persoonlijke groei is verbeelding. In deze stap kunnen wij natuurlijke intelligentie gebruiken om inzichten en openbaringen te bevestigen die wij door intuïtie hebben ontvangen; wij kunnen onze verbeelding gebruiken om bijvoorbeeld iets dat in onze oorspronkelijke verbeelding bestaat tot werkelijkheid te maken.

Verbeelding als zodanig is belangrijk, maar zonder de andere stappen van persoonlijke groei; kunnen wij falen in het gebruik van de verbeelding voor iets. We moeten niet vergeten dat wij mensen niet alleen zijn in het gebruik van de verbeelding, onze omgeving is vol van dingen die wachten op onze verbeeldingskracht, hetzij om ze te genereren, hetzij om ze aan te passen.

Evenals in de lichamelijke ontwikkeling kunnen wij, wanneer de noodzakelijke uitwendige factoren zich aandienen, ook in de persoonlijke groei slagen door Gods intelligentie te gebruiken om onze vindingrijke inspanningen te leiden, ten einde onze eigen persoonlijke groei te bereiken.

Er zijn vijf niveaus van bewustzijn en elk van de niveaus heeft zijn doel in het grotere schema van zelfontplooiing. openbaring, inzicht, verbeelding, intuïtie en verbeelding brengen onze eigen persoonlijke groei tot stand. De eerste drie niveaus omvatten openbaring, inzicht en verbeelding. De traditie zegt dat de eerste stap naar persoonlijke groei openbaring of inzicht…