Wandelen met een wandelcoach

Wandelen met een wandelcoach

Wandelcoach

Wandelen met een wandelcoach gaat ervan uit dat je de cableraq van de tantristische tegenhangers op evenwichtige wijze volgt, zodat hindernissen en barrières die je studiegebied zouden kunnen belemmeren, uit de weg worden geruimd. Een trektocht kan meerdere dagen in beslag nemen, net als een aantal studies en onderzoeken. In feite kunnen veel mensen die begaafd zijn in de kunst van het studeren van plan zijn om het herhaaldelijk te doen. In de Verenigde Staten zullen therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder psychologen, counselors, psychotherapeuten, huwelijkstherapeuten, counselors, maatschappelijk werkers, pastors, therapeuten, patiëntenassistenten en andere professionals die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg, allemaal gebruik maken van dit soort coaching.

Met het GPS-Crystal of Excellence programma wordt het funderingswerk van de wandelaar doordrenkt met de spirituele potentie van geavanceerde therapieën. De spirituele wortel van alle disciplines; geestelijke gezondheid, counseling, en andere speciale disciplines – wandelen, counseling, en andere studies – is om terug te keren naar de bron, om terug te keren naar de oorspronkelijke aard van het zelf. Dit terugkeren naar de bron weerspiegelt ongetwijfeld een terugkeer naar je oorspronkelijke bedoeling.

Hiking coaching is niet zomaar een sport om een bestemming te bereiken. Het is een diep persoonlijke ervaring. Het basiskamp van de kamelen is er een van diepe heiligheid en een onvoorwaardelijke aanvaarding van het goddelijke. Deze verwachting van een heilig leven wordt snel in de principes van de cliënt verankerd en geeft aanleiding tot zelfliefde met andere zelven, en tot het ontwikkelen van een scherp bewustzijn van het goddelijke Zelf.

Dezelfde verwachting geldt voor de cliënt. Deze verwachtingen maken een sterk gevoel van diepe saamhorigheid mogelijk. Dit gevoel van saamhorigheid erkent de fundamentele gelijkheid van alle wezens.

Profetie of genezing in het spirituele rijk van geest en ziel wordt opgevat als het doel om aandacht te schenken aan en respect te leren hebben voor het eigen interne zelf. Himalizontale coaching is zeer succesvol in het helpen van de cliënt plat defiant zijn of haar loopbaan in de spirituele ontwikkeling van het zelf te herstellen. Het belangrijkste doel is meestal de bagage van het verleden te vermijden, en de cliënt te leiden naar een positieve verbinding met een zelf dat zacht en immaterieel geleid wordt.

Wandelcoaching is zeer zeker een partner om de spirituele zoeker te versterken. Wandelen en hiking zijn activiteiten die de meesten van ons waarschijnlijk coöperatief ondernemen. Een wandelpartner is iemand die degene die gewandeld wordt helpt bij de lichamelijke activiteit, waardoor een cliënt er voordeel bij heeft.

De spirituele leerprincipes die door de charismatische leraar of profeet worden onderwezen, kunnen al dan niet op de cliënt worden overgedragen. Dit is essentieel in de vooruitgang van de cliënt met zijn of haar coach. Cliënten kunnen meer geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van hun leven of in het verbeteren van de kwaliteit van hun leven, maar ze kunnen ook op zoek zijn naar een ontmoeting met een goddelijk of spiritueel wezen. Wandelcoaching kan helpen om juist dat te vergemakkelijken.

De cliënt kan een gelegenheidstype zijn dat het van dag tot dag erg druk heeft. Vroeg opstaan of veel tijd binnenshuis doorbrengen zou waarschijnlijk een grote uitdaging zijn voor de cliënt. Deze wandelende of wandelende cliënt heeft niet de tijd of de gelegenheid om zich bezig te houden met enige vorm van spirituele ontwikkeling.

In het verleden was de algemene overtuiging in het spirituele rijk dat mediumschap of gekanaliseerde spirituele leringen bestemd waren voor mensen die het druk hadden. Mensen verwierven deze leringen om de familietraditie voort te zetten. Als een persoon een medium wilde zijn of als iemand in staat was de spirituele leer te kanaliseren, dan was dat geen overweging.

De huidige fysieke wereld is nog nooit zo veeleisend geweest als vroeger. Meer en meer mensen hebben het moeilijk. Mensen kunnen niet goed met anderen opschieten; bedrijven en andere banen worden in record aantallen bedreigd; er is een dreiging aan de horizon; de economie is in slechte gezondheid; relaties staan onder grote druk; spirituele ontwikkeling en andere methoden voor geestelijke bevrijding zijn nog nooit zo populair geweest. In de laatste tien of twaalf jaar zijn we gedwongen om eens goed te kijken naar wat belangrijk is en wat niet. Meer mensen zien in dat wat zij ervaren niet voor hen werkt. Er is veel geweldsmisdrijven, bedrog, liegen en andere misdrijven die direct of indirect terug te voeren zijn op een onevenwichtige en ongezonde levensstijl. Er zijn ook veel meer geestesziekten, jaloezie en hebzucht die terug te voeren zijn op een disfunctionele omgeving. De ontwikkeling en uitdrukking van onze natuurlijke geestelijke vermogens is belangrijk.

Het is van cruciaal belang voor het welzijn van alle individuen om zichzelf te ontwikkelen onder de paraplu van een spiritueel kader. Inzicht in onze spirituele essentie is de sleutel tot het overwinnen van alle problemen. Hoewel we trauma’s kunnen ervaren, en stoornissen van welke aard dan ook kunnen ontwikkelen, kunnen we allemaal methoden ontwikkelen om deze overgang naar een pad van afsluiting en genezing als mens te uivormen. Wandelen en werken met de vindingrijkheid van de natuur is gaan wandelen en het therapeutische middel van wandelen toepassen op genezing.

Elke methode van wandelcoaching is toepasbaar, bijvoorbeeld een cliënt die fysiotherapie, intuïtieve therapie, psycho- strategizing, of creativiteitscoaching, enz. gebruikt.

Wandelen met een wandelcoach gaat ervan uit dat je de cableraq van de tantristische tegenhangers op evenwichtige wijze volgt, zodat hindernissen en barrières die je studiegebied zouden kunnen belemmeren, uit de weg worden geruimd. Een trektocht kan meerdere dagen in beslag nemen, net als een aantal studies en onderzoeken. In feite kunnen veel mensen die…